عکاس برجسته کهگیلویه و بویراحمدی:

ﺁﺛﺎﺭ ﻋﮑﺎﺳﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ

نمایشگاه آمریکا

دنا نما: ﺁﺛﺎﺭ ﻋﮑﺎﺳﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪﯼ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ به نمایش درمی آید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنا نما؛ داوود ایزدپناه از عکاسان برجسته استانی ضمن اعلام این خبر گفت: ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ۲۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (۴ ﻣﻬﺮ) ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﺍﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وی افزود: ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺎﺳﯽ، ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ، ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺿﯿﺎﺀ ﺁﺭﺕ ﺳﻨﺘﺮ ﺍﺯ ۲۶ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺴﺘﻮﯾﺎﻝ ﻧﯿﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﺩﯾﺎﻧﮓ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ایزدپناه ادامه داد: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﮑﺎﺱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﻭ اینجانب داوود ایزدپناه ﺿﻤﻦ ﺭﺍﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

  

نوشته شده توسط مدیریت در دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۳:۱۲ ب٫ظ

دیدگاه