- دنا نما - http://denanama.ir -

تصاویر راهپیمایی روز جهانی قدس یاسوج

دنا نما: مردم شهر یاسوج در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و همزمان با سراسر کشور با شرکت در راهپیمایی روز قدس به معامله قرن در فلسطین نه گفتند و این تصمیم احمقانه را محکوم کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنا نما، راهپیمایی روز جهانی قدس ساعت ۱۱ صبح از میدان هفتم تیر آغاز و به مصلای امام خمینی (ره) ختم شد، در این مراسم شرکت کنندگان با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «آزادی فلسطین شعار مسلمین است» مراتب انزجار خویش را از رژیم جعلی صهیونیستی و سردمدارش آمریکای مستکبر اعلام کردند.

در جمع راهپیمایان «ابراهیم عزیزی» معاون قوه قضائیه به ایراد سخن پرداخت [1].

تصاویر راهپیمایی روز جهانی قدس ۹۸ در یاسوج:

راهپیمایی روز قدس یاسوج [2] راهپیمایی روز قدس یاسوج [3] راهپیمایی روز قدس یاسوج [4] راهپیمایی روز قدس یاسوج [5] راهپیمایی روز قدس یاسوج [6] راهپیمایی روز قدس یاسوج [7] راهپیمایی روز قدس یاسوج [8] راهپیمایی روز قدس یاسوج [9] راهپیمایی روز قدس یاسوج [10] راهپیمایی روز قدس یاسوج [11] راهپیمایی روز قدس یاسوج [12] راهپیمایی روز قدس یاسوج [13] راهپیمایی روز قدس یاسوج [14] راهپیمایی روز قدس یاسوج [15] راهپیمایی روز قدس یاسوج [16] راهپیمایی روز قدس یاسوج [17] راهپیمایی روز قدس یاسوج [18] راهپیمایی روز قدس یاسوج [19] راهپیمایی روز قدس یاسوج [20] راهپیمایی روز قدس یاسوج [21] راهپیمایی روز قدس یاسوج [22] راهپیمایی روز قدس یاسوج [23] راهپیمایی روز قدس یاسوج [24] راهپیمایی روز قدس یاسوج [25] راهپیمایی روز قدس یاسوج [26] راهپیمایی روز قدس یاسوج [27] راهپیمایی روز قدس یاسوج [28] راهپیمایی روز قدس یاسوج [29] راهپیمایی روز قدس یاسوج [30] راهپیمایی روز قدس یاسوج [31] راهپیمایی روز قدس یاسوج [32] راهپیمایی روز قدس یاسوج [33] راهپیمایی روز قدس یاسوج [34] راهپیمایی روز قدس یاسوج [35] راهپیمایی روز قدس یاسوج [36] راهپیمایی روز قدس یاسوج [37] راهپیمایی روز قدس یاسوج [38] راهپیمایی روز قدس یاسوج [39] راهپیمایی روز قدس یاسوج [40] راهپیمایی روز قدس یاسوج [41] راهپیمایی روز قدس یاسوج [42]

[43]
۰ [44]