دنا نما
جمعه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
[ویدئویی وجود ندارد]

استفاده از ویدئوهای وب سایت اشتراک ویدئو ، آپارات

اولین پرواز F-22

در این فیلم بخوبی تفاوت های مدل YF-22 و F/A-22 مشاهده میشود. دماغه هواپیما در نمونه اولیه نوک تیز و باریک است در حالی که در مدل F/A-22 دماغه برای رادار گریزی بیشتر به صورت پهن تر با برآمدگی بیشتر و لبه های شکسته طراحی و اصلاح شد همچنین جای چرخ ها تغییر کرده دم و بالها نیز شکسته تر شده تا بازتابش امواج را مشکل تر سازند.نازل ها نیز پوشیده تر شده اند تا کمتر در معرض دید جستجوگر فروسرخ باشند.کابین خلبان نیز اندکی پایین تر قرار گرفته و ارتفاع هواپیما نیز کمتر شده. در این فیلم بخوبی تفاوت های مدل YF-22 و F/A-22 مشاهده میشود. دماغه هواپیما در نمونه اولیه نوک تیز و باریک است در حالی که در مدل F/A-22 دماغه برای رادار گریزی بیشتر به صورت پهن تر با برآمدگی بیشتر و لبه های شکسته طراحی و اصلاح شد همچنین جای چرخ ها تغییر کرده دم و بالها نیز شکسته تر شده تا بازتابش امواج را مشکل تر سازند.نازل ها نیز پوشیده تر شده اند تا کمتر در معرض دید جستجوگر فروسرخ باشند.کابین خلبان نیز اندکی پایین تر قرار گرفته و ارتف

اع هواپیما نیز کمتر شده.

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۱ ساعت ۳:۳۸ ب٫ظ

دیدگاه