گزارش تصویری دومین روز کنگره شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد

دنا نما: دومین روز از کنگره ملی ۱۸۸۰ شهید استان کهگیلویه و بویراحمد با محوریت شهدای دانش آموز از ساعت ۹ صبح در مصلی امام خمینی (ره) شروع شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنا نما، در این اجلاسیه خانواده های شهدا، ایثارگران و دانش آموزان و فرهنگیان حضور داشتند.

گزارش تصویری دومین روز اجلاسیه ملی ۱۸۸۰ شهید استان کهگیلویه و بویراحمد:

%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-1 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-2 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-3 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-5 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-6 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-7 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-8 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-9 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-10 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-11 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-12 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-13 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-14 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-15 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-16 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-17 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-18 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-19 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-20 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-21 %da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-22

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.