- دنا نما - https://denanama.ir -

تصویب ۴ حلقه تونل و یک دستگاه پل در محور یاسوج – سی سخت

دنا نما: ۴ حلقه تونل و یک دستگاه پل در محدوده پل کلو در محور یاسوج – سی سخت به طول ۳۰۰ متر جهت تصویب در کارگروه مدیریت ساخت و توسعه راههای وزات راه و شهرسازی در دست اقدام میباشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنا نما، رییس راه و شهرسازی دنا گفت: حادثه خیز بودن محور یاسوج – سی سخت بدلیل حجم زیاد ترافیک گردشگران داخلی و خارجی، وضعیت توپوگرافی خاص منطقه، داشتن پیچهای تند و شیب زیاد شرایط مساعد جهت تردد نداشت از این رو با درایت و پیگیری مسئولین راه و شهرسازی استان و در راس آن دکتر محمدعلی علیمردانی پیگیری های لازم جهت تبدیل به چهار خطه شدن این محور در دستور کار قرار گرفت.
مهدی مرادیان افزود تاکنون ۵ کیلومتر از این محور بصورت چهارخطه به بهره برداری رسیده و نیز یازده ونیم کیلومتر با اعتبار ۱۵ میلیاردتومان در دست اجرا می باشد.
مرادیان درآخر خاطر نشان کرد، ۴ حلقه تونل و یک دستگاه پل در محدوده پل کلو  به طول ۳۰۰ متر جهت تصویب در کارگروه مدیریت ساخت و توسعه راههای وزات راه و شهرسازی در دست اقدام میباشد.

[1]
-۲۲ [2]