حضرت امام شخصیتی استثنایی و ممتاز داشتند، ایمان راسخ، توکل به خدا، همت بلند و خستگی‌ناپذیری از خصوصیات برجسته حضرت امام بود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: حضرت امام شخصیتی استثنایی و ممتاز داشتند، ایمان راسخ، توکل...

اآخرین اخبار

حضرت امام شخصیتی استثنایی و ممتاز داشتند، ایمان راسخ، توکل به خدا، همت بلند و خستگی‌ناپذیری از خصوصیات برجسته حضرت امام بود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: حضرت امام شخصیتی استثنایی و ممتاز داشتند، ایمان راسخ، توکل...

No more posts to show

پرونده

یادداشت سردبیر

آخرین خبرها